Jāņa Dukaļska un Ēvalda Paupera tulpju stends izstādē.