VĒLĪNĀ ATSKĀRSME - J. Dukaļskis – 2006-VVL - 70-90 cm