LIELAIS BRÂLIS - J. Dukaïskis – 2006-ML - 120-140 cm