KLUSIE ČUKSTI - J. Dukaļskis – 2006-M - 100-110 cm